Ung thư - Con đường đi tìm sự sống - Phần 1- PHÁT HIỆN BỆNH

Mùa thu năm 2016, tôi tốt nghiệp đại học và được nhận vào học việc ở bệnh viện lớn. Niềm vui cũng...

Xem chi tiết
to top