Power Vs Force - Trường Năng Lượng Và Những Nhân Tố Quyết Đị...

"Đến cuối cùng ai cũng phải nhận trách nhiệm cho mọi suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình và tái t...

Xem chi tiết

Vỡ mộng về giấc mơ Mỹ trong tác phẩm Gatsby vĩ đại của Franc...

Gatsby lâm vào vỡ mộng bởi tình yêu của nàng Daisy bây giờ khác xa với tình yêu quá khứ anh vẫn đang...

Xem chi tiết

Sự vỡ mộng về tình yêu trong tác phẩm Gatsby vĩ đại của Fran...

Nỗi ám ảnh của Gatsby là nỗi ám ảnh cả ở phương diện về vật chất và cả tinh thần nữa. Cả hai nỗi ám...

Xem chi tiết

Ám ảnh - những biểu hiện vật chất trong tác phẩm Gatsby vĩ đ...

Gatsby vĩ đại của Fitzgerald là tiếng kêu thương về giấc mộng giàu có đổi đ...

Xem chi tiết

Ám ảnh - yếu tố của đời sống tinh thần trong tác phẩm Gatsby...

Thường, ở mỗi người có một đời sống tinh thần riêng và nó chính là yếu tố chi phối nhân cách và h...

Xem chi tiết

Vấn đề ám ảnh trong tác phẩm Gatsby vĩ đại của Francis Scott...

Trong bối cảnh xã hội đương thời, Gatsby đã bị xâu xé bởi những thứ được gọi là "đám bụi nhơ bẩn độc...

Xem chi tiết
to top