"Con: Tại sao chúng ta không giàu ?"

"Cha: Ai nói chúng ta không giàu."

Giàu có không phải là bao nhiêu mà con có. Mà nó là những gì mà con cho đi. Khi con cho đi con sẽ thấy hạnh phúc hơn." Để hạnh phúc và giàu có, ai cũng cố gắng nỗ lực làm việc và bon chen, luôn ích kỷ và chỉ nghĩ cho chính bản thân của mình mà quên đi sự cho đi. 

Cho đi mới chính là nguồn căn của sự giàu có.