Đám cưới người Chăm theo đạo Hồi ISLAM

Hạnh phúc luôn là con đường cuối cùng mà ai cũng muốn hướng đến, và đám cưới là cầu nối làm cho niềm hạnh phúc đó được thăng hoa. Chính vì thế, hôn nhân được xem là chuyện rất quan trong cuộc đời của mỗi người. Mỗi nơi, mỗi dân tộc lại có phong tục, nghi lễ cưới hỏi khác nhau và người Chăm theo đạo Hồi Islam cũng thế, đều có nét độc đáo riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hóa dân tộc của đất nước.

AD Sticky Ad
×