Chiều ủ mình

Trên phố

Tôi thấy người đàn ông có ria mép

Rồi chiến tranh

Thiêu rụi

Lan tràn

Ria mép thành tàn tro

AD

Người đàn ông trở thành đàn bà.

Vĩ Như