Sự vỡ mộng về tình yêu trong tác phẩm Gatsby vĩ đại của Francis Scott Fitzgerald

Nỗi ám ảnh của Gatsby là nỗi ám ảnh cả ở phương diện về vật chất và cả tinh thần nữa. Cả hai nỗi ám ảnh ấy đã chi phối suy nghĩ và hành động của Gatsby trong cuộc sống của mình. Dù về mặt tinh thần hay vật chất thì khi Gatsby cố gắng thực hiện những điều ám ảnh anh cũng khiến cho anh vỡ mộng. Sự vỡ mộng rõ nét nhất là ở sự vỡ mộng về tình yêu và về giấc mơ Mỹ.

Đọc thêm